Jedno nazwisko, dwie firmy

 

W Birkmannsweiler Alfred Giesser opracował własne rozwiązania ostrzy do maszyn, które stosowane są w różnych gałęziach przemysłu. Począwszy od przemysłu spożywczego poprzez opakowaniowy i tekstylny do papierniczego i tworzyw sztucznych.

 

Alfred Giesser Homepage >>